Stara Dębica

Żydowskie kramy w Zasowie

Dzisiaj już mało kto pamięta, może poza najstarszymi mieszkańcami Zasowa, że w sąsiedztwie kościoła i parku dworskiego w Zasowie istniały i nadal istnieją budynki które przed II wojną światową były żydowskimi kramami.

Zasów jak wiele wiejskich miejscowości dzisiejszego powiatu dębickiego zamieszkiwała niewielka społeczność żydowska zajmująca się głównie handlem i rzemiosłem. Dzisiaj po ich obecności jedynym śladem w Zasowie są te dwa niepozorne budynki określane mianem kramów żydowskich.

Shares