Stara Dębica

Stara Dębica
na fotografii

Pod zaborami

I wojna światowa

Międzywojnie

II wojna światowa

PRL