Stara Dębica

2016. Gniazdo Sokoła w Dębicy reaktywowane po 68 latach

Pierwsze spotkanie członków „Sokoła” po reaktywacji w styczniu 2017 roku w budynku „Śnieżki”

Po 68 latach zostało reaktywowane w Dębicy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Kilka dni temu pisaliśmy na naszym portalu o siedzibie „Sokoła” która mieściła się w budynku obecnego Domu Kultury „Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego w Dębicy Czytaj tutaj

Towarzystwo Gimanstyczne „Sokół” działało w Dębicy w latach 1894 – 1948. Na parceli przy ul. Bojanowskiego ofiarowanej w 1909 r. przez hrabiego Andrzeja Raczyńskiego dębickiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wybudowany został w latach 1909- 1911 obiekt mieszczący salę gimnastyczną i bufet. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w całym okresie międzywojennym w “Sokole” odbywały się uroczystości patriotycze i okolicznościowe  akademie. Na obchody 17.rocznicy odzyskania niepodległości i uroczystą akademię w budynku “Sokoła” podczas której dębiczanie mieli okazję wysłuchać “produkcji” orkiestry symfonicznej pod batutą Stanisława Darłaka w 1935 roku zapraszał mieszkańców Dębicy ówczesny burmistrz prof. Michał Staroń.

Dębicki „Sokół” w okresie międzywojennym był bardziej miejscem spotkań towarzysko-politycznych, niż miejscem krzewienia kultury fizycznej. Sytuacja zmieniła się z momentem utworzenia dębickiego gimnazjum (dzisiejszego I Liceum im. Króla Władysława Jagiełły). Głównym inicjatorem działań w zakresie rozwijania działalności dębickiego „Sokoła” był profesor tego gimnazjum  Stanisław Wiśniewski, który objął funkcję prezesa Towarzystwa po śmierci założyciela dębickiego oddziału „Sokoła” burmistrza Henryka Zauderera. W działalność Towarzystwa zaangażowali się m.in. nauczyciele nowo utworzonego gimnazjum: Józef Wyrobek, Stanisław Mydlarczyk, Tadeusz Gawryś i  Kazimierz Klamut.

Na utworzonym wczoraj (29 listopada 2016) profilu „Sokoła” na Facebooku można przeczytać:

„Miło nam Państwa poinformować o podjęciu prac na rzecz odbudowy tego wielkiego przedwojennego ruchu społecznego. My jako młodzi Dębiczanie mamy świadomość, iż obok formacji intelektualnej ważna jest również aktywność fizyczna. Pragniemy kontynuować tę piękną tradycję, którą tworzyli nasi pradziadkowie, dziadkowie oraz ojcowie. Hasłem organizacji były słowa rzymskiego poety Juwenalisa „Mens sana in corpore sano” (w zdrowym ciele zdrowy duch).

Nadrzędnym celem było zarówno popularyzowanie tężyzny fizycznej w narodzie, jak i podtrzymywanie, a następnie rozwijanie świadomości narodowej i patriotycznej. Nasze rodzime, dębickie gniazdo powstało w roku 1894 z inicjatywy ówczesnego burmistrza pana Henryka Zaudere. Zdelegalizowane w roku 1948. Aż do dziś. Na naszym profilu postaramy się Państwu w najbliższym czasie przedstawić owoce z naszej działalności. Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi !”

Więcej o dębickim „Sokole” na profilu FB : (20+) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dębicy | Facebook

Artykuł ukazał się pierwszy raz na portalu ziemiadebicka.pl w listopadzie 2016 roku

Shares