Stara Dębica

Historia kościołów w Straszęcinie

Parafia Straszęcin powstała w II połowie XIII w., w latach 50. XIV w. była tu siedziba dekanatu (Decanatus de Strassocin). W latach 1693-1792 w Straszęcinie istniała prepozytura i Kolegium Mensjonariuszy, a od 1669 r. mieścił się szpital. Szkoła parafialna z 1527 r., zniszczona w czasie wojny północnej, została ponownie założona w 1882 r. przez ks. Antoniego Piątkowskiego.

Stary kościół w Straszęcinie fot. spuscizna.org

Z rozległej parafii z czasem odłączyły się : 1890 – Żdżary, przed 1936 – Golemki, 1942 – Chotowa, n1952 – Żyraków, 1980 – Góra Motyczna. Obecnie do parafii należą.: Straszęcin, Głowaczowa (kaplica zbudowana w latach 1981-1986), Grabiny, Przyborów, Wola Wielka.

Stary kościół w Straszęcinie fot. spuscizna.org

Kościół drewniany, wybudowany już pod koniec XIII w., należał do najstarszych w tym regionie. Dotykały go różne burze dziejowe; odbudowany w XV i XVI w., został powiększony w XVIII w. i jeszcze w latach 50. XIX w. znajdował się; w dobrym stanie. Jednak po pożarze plebani i zabudowań gospodarczych (1874 r.) kościół nieuchronnie chylił się ku upadkowi. W 1888 r. ks. Antoni Piątkowski (proboszcz w latach 1878-1911) zdecydował o budowie nowego kościoła.

W tle plebania i stary kościół w Straszęcinie fot. spuscizna.org

Pozostali proboszczowie, związani z budową, to ks. Jan Puskarz (prob. 1911-1945) i ks. Stefan Jasica (prob. 1945-1980). Budowa nowej świątyni rozpoczęła się w 1931 r. (fundamenty), w 1936 r. wzniesiono ściany (do wys. 3.20 m). Działania wojenne przerwały budowę nowego kościoła. Dzieła zniszczenia zabytkowego kościoła wraz łaskami słynącą figurą Matki Bożej dokonali bolszewicy, którzy podpalili budynek w 1945 r. Nowy kościół w stanie surowym został poświęcony w 1950 r. i oddany do kultu. Parafia od tej pory posiada podwójne wezwanie Wszystkich Świętych i Niepokalanego Serca NMP. W latach ’80 XX wieku została wzniesiona kaplica w Głowaczowej i nowy budynek plebanii staraniem proboszcza Ks. Stanisława Górskiego przy wielkiej wielkiej pomocy Pana Edwarda Brzostowskiego. W roku 2000 kościół został konsekrowany przez bpa Jana Styrnę. Ciągle jednak wymagał inwestycji i remontów. Proboszczem był wtedy ks. Edward Nylec.

Ołtarz w starym kościele w Straszęcinie fot. spuscizna.org

Kolejny proboszcz ks. Bogusław Czech przy współpracy z całą parafią od 2003 do 2010 przyczynił się do wymiany wszystkich okien na aluminiowe i ozdobienia kościoła kolejnymi witrażami. Przedstawiają postacie 12 Apostołów oraz Świętych i Błogosławionych Polskich z ostatnich latach. Są również dwa wielkie witraże przedstawiające Objawienia Matki Bożej w Fatimie oraz Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Siostrę Faustynę. Ponadto zostały wybudowane przestronne parkingi, zasadzono krzewy oraz kwiaty.

„Parafia przygotowuje się do kolejnego okrągłego Jubileuszu poświęcenia kościoła. Ze względu na pandemię Uroczystości 70- lecia poświęcenia kościoła zostały przesunięte o rok. Będzie to również rok Misji Parafialnych w dniach od 24.X do 31.X. Od 2010 do chwili obecnej, również udało się zrealizować wiele wspaniałych dzieł materialnych, które przedstawia prezentowany kalendarz. Do nich należy zaliczyć Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrzcielnica, posadzka granitowa wraz z ogrzewaniem, ławki, konfesjonały, polichromia w prezbiterium, nowe organy, a przede wszystkim Grota Lourdzka i Grota Solna im. Św. Kingi. Powstały Dróżki Boleści Niepokalanego Serca NMP. Każdego 13 dnia miesiąca odbywają się procesje fatimskie. Na odnowionym cmentarzu został wybudowany piękny grobowiec kapłanów. Zostały sprowadzone z Limanowej doczesne szczątki ks. Prałata Stefana Jasicy. Spoczywają tam również inni kapłani, posługujący w ostatnich latach, bądź pochodzący z naszej Parafii” – czytamy w dostarczonym w październiku 2021 parafianom kalendarzu.

Stary kościół w Straszęcinie / fot. spuscizna.org

Stary kościół i plebania w Straszęcinie ok. 1945-50 roku

Artykuł na podstawie materiałów z kalendarza oraz strony internetowej parafii w Straszęcinie / X 2021

Shares