Stara Dębica

79 lat temu Niemcy wysadzili most na Wisłoce

79 lat temu, 16 stycznia 1945 r. Niemcy wysadzili most na Wisłoce, zbombardowali odcinek ul. Lwowskiej w Pilźnie, oraz pierzeję wschodnią rynku pilźnieńskiego z kamienicami Mydlarskich i Przetaczników .

Już jesienią 1944 roku Niemcy przygotowując się do obrony wysiedlali całe wsie z okolic Pilzna. Najszerzej prowadzone wysiedlenia dotyczyły ludności zamieszkującej miejscowości po wschodniej stronie Wisłoki. Ludność z całym dobytkiem uciekała do wiosek leżących na zachód od Pilzna. Niemcy zamordowali wszystkich partyzantów których odkryli w opuszczanych zabudowaniach.

16 stycznia 1945 r. Niemcy wysadzili most na Wisłoce, zbombardowali odcinek ul. Lwowskiej w Pilźnie, oraz pierzeję wschodnią rynku pilźnieńskiego z kamienicami Mydlarskich i Przetaczników .

Podczas działań wojennych Pilzno i jego mieszkańcy ponieśli ogromne straty: w walce poległo 110 osób , zamordowano 1200 osób, a uwięziono 600. 100 mieszkańców Pilzna i okolicznych miejscowości umieszczono w obozach jako jeńców wojennych. Blisko 4000 osób zostało wysiedlonych, a 10 wsi całkowicie lub częściowo zniszczonych.

FOT. Muzeum Regionalne w Pilźnie

Shares