Stara Dębica

Jodłowa na archiwalnych fotografiach

Większość z tych fotografii powstała w latach 80. XX , niektóre w 70. i 60. XX. Domy które są na nich pokazane a pochodzące w większości z końca XIX wieku i początku XX w. najprawdopodobniej już nie istnieją. Interesujący jest budynek Domu Ubogich (szpital) pochodzący z końca XIX wieku czy też plebania przy miejscowym kościele z tego samego czasu. Kilka domów krytych strzecha datowanych jest na 1865 i 1869 rok.
Zapraszamy na sentymentalną podróż po dawnej Jodłowej !

Shares