Stara Dębica

Synagoga Staromiejska w Dębicy

Bożnica, Synagoga Nowomiejska przy ulicy Krakowskiej w Dębicy. Ten budynek i to miejsce zna chyba każdy mieszkaniec naszego miasta i jego okolic. Nie każdy jednak wie, że w Dębicy była także druga synagoga zlokalizowana na tak zwanym Starym Mieście, przy ulicy Wielopolskiej – Synagoga Staromiejska. Jej istnienie nie jest tak powszechnie utrwalone w pamięci nawet starszych mieszkańców naszego miasta ponieważ zniszczona została ona podczas II wojny światowej, a to co z niej pozostało zostało rozebrane w latach powojennych.

Synagoga Nowomiejska w Dębicy przy ul. Krakowskiej

Synagoga Staromiejska zbudowana została  w 1711 r. przy ulicy Wielopolskiej przez Gminę Żydowską ze Starego Miasta w Dębicy. Podczas II wojny światowej  synagoga została doszczętnie zdewastowana przez hitlerowców. 3 kwietnia 1954 roku decyzją Referatu do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Synagoga Staromiejska została rozebrana, a materiał z rozbiórki przeznaczono na remont Synagogi Nowomiejskiej przy ul. Krakowskiej, która z kolei decyzją władz została przeznaczona na halę targową. Decyzję Referatu poparł Urząd do Spraw Wyznań, którego dyrektor w piśmie z 3 kwietnia 1954 r. napisał:

„Urząd do Spraw Wyznań wyraża zgodę na rozbiórkę budynku zniszczonej synagogi  przy ul. Wielopolskiej w Dębicy oraz na przekazanie miastu w zarząd i użytkowanie budynku b. bożnicy przy ul. Krakowskiej w Dębicy z przeznaczeniem na cele społeczne. Materiał bud. uzyskany z rozbiórki b. synagogi zostanie zużytkowany na remont w/w obiektu przy ul. Krakowskiej”.

źródło: sztetl.org.pl

Artykuł po raz pierwszy ukazał się na portalu staradebica.pl 4 października 2021 roku

Shares