Stara Dębica

Blisko 120 lat temu rozpoczęto budowę nowego kościoła w Siedliskach Bogusz

Kościół w Siedliskach Bogusz ok. 1980 roku

410 lat temu, w roku 1614 dzięki fundacji rodzin Oświęcimów i Kowalewskich wybudowany został w Siedliskach pierwszy kościół w tej miejscowości. Parafia w tej miejscowości według dostępnych informacji istniała już około roku 1484. W 1846 r. parafia została splądrowana przez bandę Jakuba Szeli. Obecny murowany kościół został wybudowany w latach 1908 – 1912.

Kościół w Siedliskach Bogusz w stylu neogotyckim według projektu architekta Adolfa Zajączkowskiego został zbudowany w latach 1908-1912. Pracami budowlanymi kierował Jan Sas-Zubrzycki.

Kościół w Siedliskach Bogusz około roku 1980/koloryzacja staradebica.pl

„Jest to świątynia orientowana, bazylikowa o trzech nawach z transeptem. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie. Kościół posiada wieżę o wysokości 56 m, zwieńczoną hełmem gotyckim, przylegającą do nawy głównej od zachodu. Na dachu umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Kościół nakryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Figuralna i ornamentalna polichromia wnętrza posiadająca charakter secesyjny została wykonana według projektu F. Śnieżka w 1949 r. W kościele znajdują się cztery ołtarze, z których dwa (w tym główny) są neogotyckie. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (142 na 82 cm). Pochodzi on prawdopodobnie z drugiej połowy XVII w. W bocznej kaplicy przechowywana jest także późnobarokowa figura świętej z pierwszej połowy XVIII w. Kościół posiada piękne witraże z początku XX w. Większość z nich została zaprojektowana przez Stefana Matejkę. Na wieży znajduje się dzwon z 1908 r.” – można przeczytać o historii kościoła w monografii ks. Bogdana Stanaszka „Brzostek i okolice”

W 1985 kościół w Siedliskach Bogusz został do rejestru zabytków.

Shares