Stara Dębica

Pierwsze bloki na Osiedlu Matejki powstały tu 70 lat temu. Przez wiele lat wszystkie mieszkania ogrzewano piecami kaflowymi!

Budowa bloków mieszkalnych na nowotworzonym Osiedlu Matejki rozpoczęła się w 1950 roku. Fundusze na ten cel pochodziły z kasy Miejskiej Rady Narodowej. Później w kosztach budowy kolejnych bloków partycypowały WSK i Dębickie Zakłady Przemysłu Gumowego.

Prace budowlane wykonywały m.in. Zakład Osiedli Robotniczych i Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych.
Miejsce usytuowania nowego osiedla było bardzo atrakcyjne. Zlokalizowane zostało ono na wzniesieniu, wśród lasu, przy głównej drodze o małym wówczas natężeniu ruchu. Początkowo wszystkie mieszkania w tych blokach ogrzewane były piecami kaflowymi. Było to bardzo uciążliwe, zwłaszcza dla starszych mieszkańców, a tych było coraz więcej. Osiedle podłączono do miejskiech sieci ciepłowniczej za czasów burmistrza Pawła Wolickiego.

Shares