Stara Dębica

Plac targowy za bożnicą, „Manhattan” i „Zieleniak”, czyli jak handlowano w Dębicy na przestrzeni ostatnich 100 lat

Pierwszym miejscem w którym w Dębicy jeszcze przed wojną organizowane były targi był dębicki Rynek. Na pocztówkach z początku wieku można zobaczyć jak na Rynku stoją konne wozy, stragany i kręcą się po Rynku ludzie. W dwudziestoleciu międzywojennym Rynek był już miejscem bardziej rekreacyjnym – zagościła na nim zieleń i ławeczki, a targ i handel przeniósł się w inne miejsca.

W latach ’60 miejscem gdzie odbywał się tradycyjny targ był plac za bożnicą przy ulicy Krakowskiej. Na zdjęciach widać stoiska i handlujących na nich ludzi. Dzisiaj funkcjonujący przy ul. Kraszewskiego targ jak wspominają pamiętający te czasy mieszkańcy miasta powstał mniej więcej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych.

W miejscu dzisiejszego „Manhattanu” na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej i Krakowskiej przed wojną działała powstała w 1892 roku fabryka taczek, kół, wozów i młyn parowy Natana Grunspana. W fabryce która została zniszczona 3 grudnia 1939 roku podczas działań wojennych zatrudnionych było kilkudziesięciu pracowników.

Targowisko zaczęło w tym miejscu funkcjonować po roku 1989, gdy na fali przemian handel pojawił się również na ulicach i na tym pofabrycznym placu. Jedynym istniejącym budynkiem który zachował się w tym rejonie do dnia dzisiejszego jest budynek na rogu ulicy Krakowskiej i Krótkiej w którym dziś działa apteka.

Przez pewien czas targ funkcjonował również na miejscu gdzie obecnie mieści się Urząd Skarbowy. Długie lata był tam zielony plac z jednym czy dwoma drzewami, idealne miejsce do zabaw w Indian dla dzieciaków z okolicznych bloków.

W latach 90-tych plac ten nabyło Ministerstwo Skarbu i postawiono tam Urząd Skarbowy, który przeniósł się z ciasnych pomieszczeń budynku, w którym obecnie mieści się Agencja Modernizacji Rolnictwa.

Manhatan 2 – 1

Na początku lat ’90 działała jeszcze tzw. Targowica przy ul. Kościuszki, w miejscu w którym obecnie stoi sklep Tesco i jest stacja paliw Dezako. Tam z kolei można było kupić nasiona, gołębie, króliki, zboża i inne produkty pochodzące z gospodarstw rolnych. Obecnie przeniesiona do Pustyni.

W ostatnich latach pojawiły się jeszcze co najmniej dwa miejsca w których odbywa się handel na świeżym powietrzu. Jedno przy ul. Kraszewskiego powyżej „Zielonego Rynku” działającego przy tej ulicy oraz przy ul. Nosala gdzie na dawnym parkingu dziś można spotkać handlujących różnymi towarami.

A Państwo jak wspominają miejsca handlu w Dębicy ? Gdzie i co się kupowało w latach 70, 80, 90 XX wieku ?

Shares